Første besøg / indledende test

Formålet med det første besøg er at lave en test, som kan afklare, om lydbehandlingen vil kunne hjælpe.

Vi tager os altid god tid til en snak om, hvilke udfordringer vi forventer at kunne hjælpe med.

  1. Først laver vi en høreprøve med audiometer for at måle, hvordan hørelsen fungerer.
  2. herefter bruger vi specielle stemmegafler for at finde ud af, hvordan hjernen registrerer lydens svingninger. Stemmegaflerne anbringes forskellige steder på eleven, som så fortæller, hvordan svingningerne høres og føles.
  3. I nogle tilfælde tages der en læseprøve, og eller diktat.
  4. Afslutningsvis sidder eleven på en musikkasse. Der spilles musik med trommer og bas, som stimulerer hele kroppen’s nervesysten og øret.
  5. Der udleveres en CD eller lydfil til eleven.
Behandlingen foregår i hjemmet:

Selve behandlingen foregår i hjemmet efter nøje anvisning af lydbehandleren.

Træningen foregår ved at eleven én gang hver dag lytter til den udleverede CD eller lydfil i ca. 5 minutter og derefter slapper af i 5 minutter.

Opfølgning på klinikken:

Der er opfølgende test i klinikken hver anden måned

Resultaterne fra de opfølgende tests bruges løbende til at lave en individuel træning med de forskellige lyde samt til at følge udviklingen i forløbet.

Effekt og behandlingsforløb:

Effekten varierer fra person til person. Der er forskel på hvor hurtigt forbedringerne opleves, nogle oplever effekten efter få uger, mens andre oplever, at der går 2-3 måneder.

Man må forvente, at hele behandlingen tager 7 – 9 måneder.  – Eleven besøger klinikken 4 -5 gange alt efter behov.

Kontakt til klinik:

Igennem hele forløbet er der mulighed for sparring omkring eleven hvis der er behov herfor.

Lydbehandling virker naturligvis kun hvis du er parat til at lytte til lydene dagligt og følge anvisningerne.

0 Shares