Har du eller dit barn Indlæringsproblemer

Lydterapi / Lydbehandling hjælper mine elever, som oplever indlæringsproblemer – læseproblemer – koncentrationsproblemer.

Rigtig mange mennesker slås med indlæringsproblemer, det kan være medfødt så det er noget der har fulgt dig hele livet igennem, eller det kan være noget der er opstået fordi du har været stresset igennem længere tid, af den ene elle anden årsag. Koncentrationen er en vigtig faktor når det handler om indlæring. Hvis hjernen er konstant på overarbejde, er det ikke svært at forstå at det kan være svært at modtage og arkiver læring.

Er disse udfordringer en del af hverdagen ?

Disse udfordringer giver ofte anledning til, at eleverne har eller har haft:

  • Læse- og/eller staveproblemer
  • Svært ved at huske og forstå det læste
  • svært ved at høre ordets lyd
  • Svært ved at deltage i undervisningen
  • Manglende lyst til at læse og lave lektier
  • Problemer med undertekster på TV
  • Taleproblemer eller udtalefejl
  • Måske er der også ordblindhed i familien
  • mister troen på sig selv

Teorien og erfaring er, at ovenstående udfordringer opstår, når det er svært at modtage, forstå og lagre det som høres.

Indlæringsproblemer giver store udfordringer for børn i skolen, unge i uddannelse og voksne på job.

Når læren taler om indlæringsproblemer kan det handle om forskellige fagområder, eller der kan være tale om generel indlæringsproblemer. Indlæringsvanskelighed er en neurologisk forstyrrelse, som giver problemer med at læse-, skrive-, stave- eller huske.. Det påvirker således ens evne til at læse, skrive eller kommunikere generelt, hvilket ofte giver udfordringer for ens faglige udvikling.  Indlæringsvanskeligheder kan påvirke børn på mange måder og forårsage sociale problemer og lavt selvværd.

Dette kan måske virke håbløst – Men der er hjælp at hente – når det handler om at hjerne har svært ved at modtage og bearbejde det der skal høres.

Med lydbehandling/lydterapi kan du træne hjernes evne til at modtage og arkivere det lærte.

Når du skal lære at læse er det vigtigt at du skal kunne koncentrer dig, hvis det er svært med matematik er koncentrationen også en vigtig faktor. Hvis der er svært at høre ordets lyd, så kan det være svært at stave, men endnu sværre hvis du ikke kan koncentrer dig.

Lydterapi er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning. Lydbehandlingen træner hørelse og hjernen så indlæringen, læsningen og stavning bliver lettere.

Læs mere under behandlingen

0 Shares