Hørelsens betydning for indlæring

Når vi skal lære at læse, regne, stave eller modtage læring er hørelsen næsten altid i spil.

Hvis det er svært at høre hvad der bliver sagt eller forstå beskeden, er det vigtigt at være opmærksom på, om du er i stand til at modtage ordets og dermed lydens information optimalt.

Der er desværre ikke meget opmærksomhed på, hvordan den enkelte elev er i stand til at registrerer det der bliver sagt. Begrebet orddøv bruges sjældent.

Hvis forældre eller skolelæren oplever at barnet ikke høre efter, eller ikke forstår information, opfordres der måske til at få lavet en høreprøve hos ørelægen for at finde ud af om hørelsen ligger inden for normalområdet. Men der er desværre ikke nogle der undersøger hjernes evne til at modtage og bearbejde informationen.

Hørelsen består af et samarbejde med øret, mellemøret, indre øre, hørenerven og til slut hørecenteret i hjernen.

Hørelsen kan defineres som hjernens mulighed til at opfange lydens svingninger og evnen til at oversætte svingningerne til noget vores hjerne forstår = ord.

Al lyd består af svingninger.

Øret fanger lydens svingning med sin ”tragt” =  øreflap og øregangen og fortsætter til trommehinden. Herfra sættes mellemørets små høreknogler i svingninger, hvorefter de transporteres vider til det indre øre. I det indre øre opfanges svingningerne i høresneglen, når de små fimrehår bliver påvirket, reagerer sansecellerne, som så sender informationen vider via hørenerven til hørecenteret i hjernen.

Det er så hørecenteret i hjernen der skal  ”oversætte” informationen til noget vi kan forstå. Denne funktion foregår ekstrem hurtigt, men hvis der ikke er optimal forbindelse, kommer hjernens hørecenter på overarbejde.

Hørecenteret i hjernen bliver stresset, fordi det er svært at modtage informationen. Det betyder at hjernen får svært ved at lagre og arkiverer informationen optimalt. Og så kan man ikke huske det lærte.

Illustration af ørets funktion:

Derfor kan det være svært at lære at læse m.v.

  • Hvis hjernen har svært ved at modtage lydens svingning optimalt, bliver svært at høre ordets lyd, og derfor kan det blive det svært at sammensætte bogstavlyden til et ord der giver mening.
  • Hvis det alligevel lykkes, og hjernen er på  konstant overarbejde, giver ordene ofte ikke mening, men er blot ord i en lang række.
  • Hvis det læste ikke giver mening, mister man naturligvis lysten til at læse.
  • Hvis ordlyden ikke giver mening er det ekstremt svært at lære at læse !!
  • Hørelsen sover aldrig – der er altid lyde – derfor er hørecenteret i hjernen altid på arbejde.
  • Høreprøve og formål
0 Shares