Stemmegafler og hørecenter i hjernen

Med stemmegaflerne kan vi finde ud af hvordan hjernen hører !

Jeg bruger stemmegafler for at finde ud af, hvordan lyden forplanter sig og opfattes af hørecenteret i hjernen.

Sådan bruges stemmegaflerne

I lydklinikken bruger jeg 3 forskellige stemmegafler, som bliver anbragt bestemte steder på kroppen. Eleven skal forklare, hvordan svingningerne fra stemmegaflerne høres og mærkes. Elevens udsagn bliver tegnet på et skema, som hermed tydeligt viser hvordan den enkelte oplever lydens svingninger, og som klart viser, om der er behov for lydbehandling.

Ved de efterfølgende ”test” hver 2. mdr. kan vi se, at blokeringerne forsvinder og stemmegaflernes lyd bliver opfattet anderledes.

Igennem behandlingsforløbet opleves fremskridt i fx indlæringen, læsning, stavning og ikke mindst selvværd.

Teorien om den lydbehandling, som vi benytter, blev grundlagt af Chr. A. Volf i slutningen af 1950’erne.

Lydbehandling er gennem tiden benyttet af mere end 20.000 børn og unge som vi har kendskab til.

0 Shares