ADHD & ADD behandling med lyd

ADHD & ADD lydterapi

ADHD / ADD – få hjælp med behandling med lyd

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og ADD for for Attention Deficit Disorder.

Begge giver problemer med koncentration, at modtager og husk informationer og at let blive distraheret. Det er vigtigt at pointere, at lydterapi ikke kan kurere ADHD, men det kan hjælpe med at leve med det. En meget stor del af børn med ADHD oplever en overfølsomhed overfor lyd. Det er ikke nødvendigvis, fordi de har dårlig hørelse, ofte er den faktisk bedre end normalt, de har derimod problemer med at skille baggrundslyde fra samtaler eller at koncentrere sig, når der er distraherende lyde.

Lydbehandling hjælper på lydfølsomhed

Dette kan afhjælpes gennem lydbehandling, hvor man vendes til et hav af forskellige lyde i uforudsigelige mønstre. Lydterapi kan på den måde hjælpe folk med ADHD med at håndtere de mange sanse indtryk, man konstant udsættes for. Det giver en ekstra ro i hverdagen, hvor man er sværere at distrahere og mere koncentreret. Det er især godt at behandle børn i en tidlig alder, da deres øre og hørecenteret i hjernen stadig er under udvikling. Rigtig mange ser en betydelig forbedring i deres indlæringsevne efter at have begyndt med lydbehandling.

 

 

0 Shares