Lydbehandling for børn

Har du eller dit barn indlæringsproblemer ?

Lydbehandling hjælper børn – unge og voksne med udfordringer omkring indlæringen, læseproblemer, lydfølsomhed,  APD og ADHD og ADD.

  • Læseproblemer
  • Stavning
  • Koncentration
  • Matematik
  • Generelt indlæringsproblemer

Ubalance i hørelsen er en ofte overset problematik.

Man kigger på symptomerne i stedet for at finde og behandle årsagen. Dermed ender folk ofte med en helt eller delvis misforstået diagnose. Man bliver stemplet som ordblind, doven eller umulig, får måske en diagnose, i stedet for at blive hjulpet. Med lydbehandling kan man få hørelse og hjerne til at samarbejde, hvilket gør at man evner til at modtage og forstå informationer, ligesom man bliver mere koncentreret, fokuseret og øger indlæringsevnen.

Lydbehandling skaber balance i hørelsen

Hørelsen er vigtig i alt hvad du skal lære –  evnen til at skelne ordets lyd –  at høre og forstå det læren fortæller er naturligvis meget vigtig for læringen.

Hvis man ikke kan modtage information har det stor betydning for indlæringen. Især for børn og unge er det et stort problem, fordi det bliver for vanskeligt at følge med i skolen. Kommer man først bagud i forhold til at læse og stave, så kan resten af skolegangen blive meget svært og mange mister både troen på sig selv og lysten til at lære.

En stor del af de børn der har indlæringsproblemer, har haft problemer med ørene, måske gentagne dræn eller mange mellemørebetændelser, måske har du tænkt at barnet ikke høre så godt, og har måske haft dit barn til ørelæge, uden det dog har givet forklaring på problemet.

Måske har du oplevelsen af at det er svært at høre ordets lyd, og at mange af de små ord driller meget i læsningen.

Ofte vil du opleve at det er svært at huske og forstå det læste.

Lysten til at skrive forsvinder og stavningen driller alt for meget.

 

Der er hjælp at hente med lydbehandling.

For at finde ud af om lydbehandling kan hjælpe, skal man komme til en test som, som kan afklarer om det giver mening med et behandlingsforløb.

Der laves en høreprøve, herefter bruger jeg stemmegafler til at finde ud af hvordan hørecenteret i hjernen arbejder.

Hvis testen viser at det giver mening at starte et behandlingsforløb, kan du regne med at træningen hjælper, hvis du og/eller dit barn er parat til at lytte til lyd 5 minutter dagligt i en periode på 7-9 måneder.

Du får et lyd-program med lyde som bliver specielt designet til den enkelte person, derfor er det vigtigt at komme til test løbende, fordi sammensætningen af lyde ændres løbende.

Lydbehandling virker naturligvis kun hvis du er indstillet på at yde den indsats det er at lytte til lydene dagligt, samt at komme til de opfølgende test som viser hvor du er i forløbet.

Det tager kun 5 minutter om dagen at lytte til lydene.

Lydene stimulerer ørets hørelse og hjernens evne til at modtage lydens information, på den måde oprettes en naturlig og effektiv og synkronhørelse.

 

LADHD & ADD lydterapiydbehandling kan bruges til at hjælpe med problemer med bl.a. indlæring, lydfølsomhed og ADHD/ADD. Ubalance i hørelsen er en meget overset problematik, hvor rigtig mange mennesker kunne bruge hjælp. Man kigger på symptomerne i stedet for at finde og behandle årsagen. Dermed ender folk ofte med en helt eller delvis misforstået diagnose. Man bliver stemplet som ordblind, doven eller umulig i stedet for at blive hjulpet. Med lydbehandling kan man få balancen tilbage og blive mere koncentreret, fokuseret og øge indlærings evnen.

Du kan se mere her på siden eller på www.lydbehandling.dk  – Du er også altid velkommen til at kontakt mig og få en snak om hvad en lydbehandling kan gøre for dig.

0 Shares