Lyden der træner hørelsen

Træning af hørelsen – når det er svært at høre ordets lyd, orddøv, lyddøv eller svært at høre.

Det gælder om at gøre hørelsen stærk, aktiv, hurtig og præcis, så det hørte registreres korrekt i hjernens hørecenter. Ligesom man kan træne en muskel ved at øge belastningen, så kan man også træne øret evne til at høre og modtage.

Man kan træne hørelsen ved at lytte til vores specielle lyde i 5 minutter hver dag. Hørelsen trænes fordi de anderledes lydene udfordrer øret og hørecenteret i hjernen.

Det kan forklares via et billede af et hav med bølger. Der er en bestemt rytme, og man kan regne ud, hvornår den næste bølge kommer. Forestil dig så, at der bliver kaos, således at bølgerne kommer fra alle verdenshjørner med tilfældige intervaller. Det vil give en stor påvirkning.

Det er en tilsvarende påvirkning, man får ved lydbehandling. Lyden er blandet således, at man ikke ved, hvad der kommer, ligesom øret påvirkes af ”skæve” frekvenser. Det betyder, at ørerne hele tiden skal være opmærksom og registrerer lyden, og derved trænes både øret og hørecenteret i hjernen = hørelsen. Efterhånden som lydstyrken kan øges, bliver hørelsen også mere robust.

Ved at gentage høreprøven med ca. 2 måneders mellemrum kan man se, at hørelsen bliver stærkere og kommer i balance – det vil sige, at højre og venstre øre kommer til at høre det samme man kan også kalde det for synkron hørelse.

Vi anbefaler, at man læser, staver og træner dagligt. Husk altid at sørge for det rigtige niveau. Hvis det er for svært, mister man lysten til indlæring!

0 Shares