Træner hørelsen og hjernens hørecenter

Hørelsen har en stor betydning i al form for indlæring.

Lydbehandling træner hørecenteret i hjernen.

Formålet er at træne hørecenteret i hjernen og hørelsen, hermed bliver  det lettere at høre og modtage indlæring. Alt hvad vi hører består af svingninger, som hjernen modtager fra øret via hørenerven og herefter bearbejder i hørecenteret.

Hvis hjernens hørecenter er blokeret og derfor ikke modtager optimalt, er hjernen konstant på overarbejde og får svært ved at lagre det lærte optimalt, dette medfører at det er svært at huske det lærte.

Hørecenteret kan trænes med lydbehandling.

Mange oplever at deres barn ikke kan høre ordets lyd, vi kalder det orddøv / lyddøv og dette er ikke nødvendigvis det samme som ordblind.

I kan forvente at opleve en løbende positiv udvikling.

I behandlingsforløbet opleves en betydelig fremgang i læse-/stave-færdigheder og matematik.

Man læser og staver bedre, husker det læste bedre, kan modtage kollektive beskeder, og selvværd og koncentrationsevnen øges markant.

Blokeringer til hjernens hørecenter forsvinder, og hørelsen bliver både stærkere og mere ens på Højre og venstre øre = synkron hørelse.

lydbehandling kan være det skub, der gav en ny udvikling! Jeg har erfaring med 100 elever om året igennem 10 år.

0 Shares