Du har mulighed for at booke en tid til screening, som afklarer om lydterapi vil være en effektiv hjælp til dig eller dit barn - pris 300 kr,-

Derfor virker lydterapi

Formålet med lydterapi

Alt hvad vi hører består af svingninger, som hjernen modtager fra øret via hørenerven og bearbejder i hjernens hørecenter. Formålet med lydterapi er at træne ørets funktion og hørenervens kontakt til hørecenteret i hjernen, så det bliver lettere at høre, lytte og modtage indlæring.

Hvis hjernens hørecenter ikke modtager informationerne fra det indre øre optimalt, er hjernen konstant på overarbejde og har svært ved at modtage, forstå og huske det lærte. Det kan være årsagen til, at der er problemer med at høre ordlyd, korttidshukommelsen og dermed indlæringen.

Se her hvordan hørelsen fungerer

Ordblind eller måske ordblind

En stor del af de mennesker der er testet ordblind, oplever at det er svært at lytte til bogstavernes lyd og at høre hvordan ordets lyd opfattes. Det kan være en del af ordblindheden, det kan også kaldes at være orddøv eller rettere lyddøv. Man kan godt være orddøv uden at være testet ordblind.

Hvis man ligger i det gule felt i skolens ordblindetest, bliver man ikke er konstateret ordblind, men man kan have mange af de samme udfordringer. Når man ligger i den kategori, har man ikke ret til at få en IT-rygsæk/CD-ord og får heller ikke ekstra tid til eksaminer.

Hvis du oplever denne udfordring for dit barn eller dig selv, giver det særlig god mening at tilbyde lydterapi, så barnet får en chance for at kunne klare sig bedre i skolen eller du bedre vil kunne udvikle dig.

Der er nemlig stor sandsynlighed for, at det er evnen til at høre og lytte efter ordlyden, det er galt med når det er svært eller udfordrende at læse og stave.

Det er muligt at træne både hørelsen og hørecenteret i hjernen

Ørets evne til at opfange lyde og sende informationerne videre til hørecentret i hjernen kan trænes. Ligesom man kan træne en muskel ved at øge belastningen, så kan man også træne hørelsen og evnen til at lytte. Det gælder om at gøre hørelsen stærk, aktiv, hurtig og præcis, så det hørte registreres korrekt i hjernen. Under træningsforløbet vil eleven opleve en betydelig fremgang i læse- og stavefærdigheder samt i matematik. Eleven vil bedre kunne huske det læste og modtage kollektive beskeder, ligesom selvværd og koncentrationsevne øges markant.

Lydterapi kan være afgørende for elevens fremtidige muligheder.

Hvad kan lyden?

Man træner hørelsen og evnen tilsat lytte, ved at lytte 5 minutter hver dag til nogle meget specielle og udfordrende lyde. Øret og hjernen er ikke vant til at høre den type lyde og bliver derved udfordret og vækket til live.

Lyden er blandet på en uforudsigelig måde og med skæve frekvenser. Det betyder, at ørerne hele tiden skal reagere og aktivere hørecentret. Denne effekt fås ikke ved almindelige og genkendelig lyde. Undervejs i træningsforløbet vil eleven blive i stand til at skrue op for lyden. Det er et tegn på, at hørelsen er blevet mere robust.

Øret er indrettet på en måde, så det kan tåle høje lyde i 10 minutter ad gangen. Lydterapien varer kun i 5 minutter, og der er derfor ingen risiko for høreskader.

Høreprøve

Der foretages en høreprøve i klinikken. Formålet med den er at finde ud af, om der er en forskel i hørelsen på højre og venstre øre og hvor godt/dårligt eleven hører.  Til dette bruger jeg et audiometer.

Ligesom ved en almindelig høreprøve hos ørelægen viser testen, hvordan eleven hører på 11 forskellige frekvenser. Resultatet synliggøres i et skema, så udviklingen kan følges undervejs i træningsforløbet. Testen viser også om de to ører hører lige godt. Det er nemlig en udfordring for hørecentret i hjernen, hvis det ikke er tilfældet. Derfor er målet er at få en hørelse, der så ens som muligt.

Hørelsen bliver sjældent eller aldrig givet som forklaring på eventuelle indlæringsproblemer – herved overser man problemerne med høreforskellen.