Du har mulighed for at booke en tid til screening, som afklarer om lydterapi vil være en effektiv hjælp til dig eller dit barn - pris 300 kr,-

Lydfølsom

Det er muligt at ændre på lydfølsomhed. Med lydterapi kan du træne dit hørecenter, så du bliver mere robust – du kan forvente god hjælp. Lydfølsomhed er en udfordring, som der manglende viden om og forståelse for.

Du kan få lavet en test, som med sikkerhed viser om du vil kunne få hjæp.

Lydfølsomhed viser sig ved, at man bliver meget påvirket af forskellige former for lyde og støj, jeg har stor erfaring og viden om, hvad lydfølsomhed gør ved mennesker, heldigvis er det muligt at træne sig til at tåle lyde langt bedre. Måske kan du genkende nedenstående:

 • Støj fra mange mennesker, fx. en skoleklasse.
 • Fordi støj og lyde generer dig voldsomt, bliver din lunte meget kort, og du mangler overskud og har brug for meget ro.
 • Man bliver meget hurtig træt og opslidt af lyde, som sjældent irriterer andre.
 • Ganske små – vedvarende – lyder, kan blive voldsomt forstyrende og irriterende.
 • Spiselyde, bestik der rammer porcelæn, eller andre lyde i hjemmet.
 • Sociale arrangementer er meget opslidende.
 • Balloner der springer, og pludselige høje lyde.
 • Lyde i indkøbscenter – håndtørremaskiner m.v.
 • Lyde på job i åbne kontorlandskab.
 • Lyde fra naboen som du ingen indflydelse har på kan blive overvældende og uoverskuelige.

Lydfølsomme personer har ofte problemer med at sortere lydene og målrette hørelsen, fordi hørecenteret i hjernen ikke kan sorterer lydene. Lydfølsomhed kan afhjælpes gennem lydterapi, jeg har RIGTIG GODE RESULTATER. Når du træner med lyden, bliver hørecentret i hjernen trænet til at blive mere robust, og til at kunne modtage mange forskellige lyde i uforudsigelige mønstre uden at det er generende.

Reaktioner hos mennesker med lydfølsomhed er typisk:

 • Vrede/ angst/gråd
 • Hovedpine
 • Manglende overskud
 • Ekstrem træthed
 • Koncentrationssvigt
 • Lukker af for omgivelserne, svært at være sammen med mange mennesker
 • Trækker sig væk fra sociale relationer
 • modløshed, og mister “mig selv”

Ved at træne hørelsen med Lydterapi kan man hjælpe hjernen med at håndtere de mange sanseindtryk, man konstant udsættes for. Det giver en ekstra ro i hverdagen, hvor man bliver sværere at distrahere og mere koncentreret.

Det er godt at behandle børn i en tidlig alder, børn er i konstant udvikling, og derfor er det vigtigt at de er i stand til at deltage i sociale sammenhæng, og at de kan holde ud at deltage i skolelivet på alle fronter. Vi har rigtig god erfaring med børn, og ser en betydelig forbedring i deres indlæringsevne, allerede efter 2-4 mdr. træning med lyd.

Erfaringen viser at det er muligt at træne hørelsen, så den bliver mere robust, og bedre kan klarer hverdagens lyde.

 

Hvad er lydfølsomhed og hvordan opstår det?

Lydfølsomhed kaldes også hyperacusis og er defineret ved en nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde. Lydfølsomhed skyldes en forandring i hjernens centrale bearbejdning af lyd. Når hjernen bearbejder indkommende lyd, vurderer den lydens betydning på et ubevidst niveau og sender de lyde, der anses som værende vigtige, til den bevidste del af hjernen. De lyde der sendes til den bevidste del af hjernen, er de lyde, vi ender med at høre. Disse lyde kan være enten positive eller negative, hvoraf de negativt associerede lyde forårsager en aktivering af det limbiske system. En aktivering af det limbiske system kan medføre oplevelsen af irritation. Du kan finde mere information omkring lydfølsomhed på høreforeningens hjemmeside

Har du haft stress eller haft en hjernerystelse? – Mange oplever lydfølsomhed er blevet meget en generende bivirkning.

Stress.

Der er rigtig mange mennesker der får alvorlig stress. Det er en tilstand, som kan være meget svær at håndterer, der kan være mange forskellige reaktionsmønstre, hvoraf et stort problem kan være lydfølsomhed og koncentrationsproblemer. Hvis du har været sygemeldt med stress, og er startet på job igen, oplever du måske at det er svært at klarer lydene både på job og i hjemmet. Der er lyde alle steder, og derfor er det meget svært at få den ro der skal til for at kunne fungerer.  Du kan træne din hjernes evne til at udholde lyde igen, og blive bedre til at koncentrer dig.

Hjernerystelse

Efter hjernerystelse kan man opleve øget lydfølsomhed overfor lyde som ikke har været generende eller distraherende før. Tilstanden kaldes hyperacusis. Almindelige lyde som tale, trafikstøj, kontorstøj og anden baggrundslarm kan blive meget generende. Det er fordi hjernen ikke længere kan filtrere irrelevante lyde fra. Mange oplever at det almindelige lydbillede, vi alle er omringet af, bliver skærrende i ørene, mens andre nemt bliver distraheret af ubetydelig baggrundsstøj. Lydene kræver pludseligt ens opmærksomhed, og det bliver umuligt at lukke lyden ude. Det bliver derfor meget svært og krævende at fokusere på en samtale.

Udover koncentrationsbesvær kan lydfølsomheden give dig problemer med at falde i søvn, gøre dig mere træt og sænke din tolerance overfor lyd omkring dig. Det kan føles meget udfordrende at være til et middagsselskab, da du kæmper med at skille lydene fra hinanden, og oplever at det er svært at lytte.

Når man har hjernerystelse, er man i forvejen presset på rigtig mange områder, og derfor opleves denne lydfølsomhed som ekstrem generende og frustrerende.

Et slag på hovedet kan nogle gange skade det vestibulære apparat, der sidder i dit øre og sørger for at du ikke bliver svimmel ved hovedbevægelser.

Årsagen til lydfølsomhed efter hjernerystelse er endnu ukendt, men det menes at problemet opstår i centralnervesysteme bearbejdning af lyd (hørecenteret) og ikke i selve øret.

Du kan træne hjernen til at klare udfordringerne igen, vil du have hjælp?