Sådan foregår lydterapi

Formålet med det første besøg er at lave en test, som vil vise om lydterapi vil kunne hjælpe.

Vi får en indledende snak om hvilke udfordringer I vil kunne forvente at få hjælp til. Der er ikke noget der gør ondt eller er ubebageligt ved testen.

 1. Først laver vi en høreprøve med audiometer for at måle, hvordan hørelsen fungerer.
 2. Herefter bruger vi specielle stemmegafler for at finde ud af, hvordan hjernens hørecenter registrerer lydens svingninger.
 3. I nogle tilfælde tages der en læseprøve, og eller diktat.
 4. Afslutningsvis sidder eleven på en musikkasse. Der spilles musik med trommer og bas, som stimulerer hele kroppen’s nervesysten og det indre øre.
 5. Der udleveres en CD eller lydfiler til brug i hjemmet.

Behandlingen foregår i hjemmet:

Selve behandlingen foregår i hjemmet efter min anvisning. Det er vigtigt at der lyttes til de anviste lyde én gang hver dag i ca. 5 minutter, derefter slappes der af i 5 minutter.

Effekt og behandlingsforløb:

Effekten varierer fra person til person. Der er forskel på hvor hurtigt forbedringerne opleves, nogle oplever effekten efter få uger, mens andre oplever, at der går 1-2 måneder. Man må forvente, at hele behandlingen tager 7 – 9 måneder.  Man besøger typisk klinikken 4 -5 gange alt efter individuelt behov.

Igennem hele forløbet er der mulighed for sparring , råd og vejledning.

Lydbehandling virker naturligvis kun, hvis du er parat til at lytte til lydene dagligt og følger anvisningerne.

Fotoserie - Sådan virker lydbehandling

Behandlingsforløbet vil forløbe således:

 • Ved vores første møde laves testen som klart viser om det giver mening med et træningsforløb. Vi får en snak om hvad I vil kunne forvente af behandlingen, og hvordan det hele skal foregå. Her laves der også en aftale om, hvornår vi skal tale sammen pr. telefon efter 1 mdr. med lydene i hjemmet. 1. test tager 2 timer.
 • 1 mdr. efter start skal vi tale sammen i telefon. Vi får vi en kort snak om hvordan det går med at høre lyden i hjemmet, og hvad der opleves, måske hjælp hvis noget driller med at lytte til lyden i hverdagen, og der aftales en ny tid til test.
 • Eleven kommer til test hver 2. mdr., disse test viser hvordan det går i forløbet. Der laves igen høreprøve og testen med stemmegaflerne gentages. Herefter vurderes det om forløbet udvikler sig som forventet, og jeg holde øje med at alt køre efter en individuel plan for den enkelte elev. Den opfølgende test tager ca.1 time.
 • Vi får naturligvis også en snak om hvordan udviklingen forløber, samt måske vejledning til hvordan ting i hverdagen bedre kan lykkes.
 • Måske laves der læsetest som også løbende bliver opdatere.
 • Der vil være råd og vejledning, tips og ideer til hvordan den enkelte elev kan motiveres til indlæring.
 • Det er de løbende test som viser om der sker det der skal ske, og også viser hvornår behandlingsforløbet er slut.
 • Hele behandlingsforløbet tager typisk mellem 7 – 9 mdr.

Prisen på det fulde behandlingsforløb indeholder alle test der er behov for, lige så længe det ses at der er en fremgang, og eleven er villig til at fortsætte.  Der er tale om et uafbrudt behandlingsforløb.  Se priser

Høreprøven laves for at undersøge om der er en forskel i hørelsen på højre og venstre øre.

Til dette bruger vi et audiometer, som er et specielt måleudstyr, der kan måle hørelsen. Formålet med høreprøven er at finde ud af om hørelsen er god, og om den er i balance. Det vil sige om hørelsen er lige skarp på begge øre. Hvis man høre forskelligt på højer og venstre øre, kommer hjernen hurtigt på overarbejde når den skal modtage og bearbejde de lyd-informationer der kommer via hørenerven til hjernen.

Høreprøven undersøger hørelsen på forskellige frekvenser (Hz/toner) med forskellige lydniveauer (dB). Resultatet af høreprøven vises i et skema. Vi gennemgår resultatet af testen og I vil få en forklaring på hvilken betydning hørelsen.

Se mere om hvordan hørelsen fungerer her.

Hørelsen bliver sjældent eller aldrig givet som forklaring på indlæringsproblemer – herved overser man problemerne med høreforskellen.

Med stemmegafler undersøges hvordan hørecenteret i hjernen modtager lyd.

Jeg bruger stemmegafler for at finde ud af, hvordan lyden forplanter sig og opfattes af hørecenteret i hjernen. Jeg bruger 3 forskellige stemmegafler, som bliver anbragt bestemte steder på kroppen og hovedet. Eleven skal vise eller fortælle, hvordan svingningerne fra stemmegaflerne høres og mærkes. Elevens udsagn bliver tegnet på et skema, når testen er færdig kan det aflæses om der er behov for træning med lyd.

Ved de efterfølgende test i klinikken ses det, at blokeringerne forsvinder og stemmegaflernes lyd bliver opfattet anderledes. Igennem behandlingsforløbet opleves fremskridt i fx indlæringen, læsning, stavning og ikke mindst selvværd.

Teorien omkring lydbehandling/lydterapi, blev grundlagt af Chr. A. Volf i slutningen af 1950’erne. Denne teori er viderført af bl. Kjeld Johansen, som har skrevet mange artikler og bøger om hørelsens betydning for indlæring. Kaare P. Johannesen har ligeledes skrevet bøger omkring lydterapi. Jeg er en del af en gruppe lydterapeuter som arbejder sammen omkring denne træningsform. Du kan finde andre behandler på www.lydbehandling.dk

Lydbehandling/lydterapi er gennem tiden benyttet af mere end 20.000 børn og unge som vi i gruppen omkring lydbehandling.dk har kendskab til.

Jeg har viderført lydbehandling efter Gurli Giese og arbejdet med lydterapi  siden 2007, og hjælper hver år ca. 100 mennesker. Du er også velkommen.

Du kan finde andre behandlere i Jylland på vores fælles hjemmeside – www.lydbehandling.dk.  Du er meget velkommen til at ringe og få en snak om dig selv eller dit barn. Jeg er klar til en snak i min telefontid på hverdage mellem 12.00 og 13.00 – du kan også lægge en besked på min telefonsvarer.