Du har mulighed for at booke en tid til screening, som afklarer om lydterapi vil være en effektiv hjælp til dig eller dit barn - pris 300 kr,-

Sådan foregår lydterapi

Formålet med det første besøg er at lave en test, som vil vise om lydterapi vil kunne hjælpe

Vi får en indledende snak om, hvilke udfordringer I vil kunne forvente at få hjælp til. Der er ikke noget, der gør ondt eller er ubehageligt ved testen.

 1. Først laver vi en høreprøve med audiometer for at måle, hvordan hørelsen fungerer.
 2. Herefter bruger vi specielle stemmegafler for at finde ud af, hvordan hjernens hørecenter registrerer lydens svingninger.
 3. I nogle tilfælde tages der en læseprøve og/eller diktat.
 4. Afslutningsvis sidder eleven på en musikkasse. Der spilles musik med trommer og bas, som stimulerer kroppens nervesystem og det indre øre.
 5. Der udleveres en CD eller lydfiler til brug i hjemmet.

Behandlingen foregår i hjemmet

Selve behandlingen foregår i hjemmet efter min anvisning. Det er vigtigt, at der lyttes til de anviste lyde én gang hver dag i ca. 5 minutter, derefter slappes der af i 5 minutter.

Effekt og behandlingsforløb

Effekten varierer fra person til person. Der er forskel på, hvor hurtigt forbedringerne opleves. Nogle oplever effekten efter få uger, mens andre oplever, at der går 1-2 måneder. Man må forvente, at hele behandlingen tager 7 – 9 måneder.  Man besøger typisk klinikken 4 – 5 gange alt efter individuelt behov.

Igennem hele forløbet er der mulighed for sparring, råd og vejledning.

Lydbehandling virker naturligvis kun, hvis du er parat til at lytte til lydene dagligt og følger anvisningerne.

Fotoserie - Sådan virker lydbehandling

Behandlingsforløbet vil forløbe således

 • Ved vores første møde laves testen, som klart viser, om det giver mening med et træningsforløb. Vi får en snak om, hvad I vil kunne forvente af behandlingen, og hvordan det hele skal foregå. Første test tager 2 timer.
 • 1 måned efter start skal vi tale sammen i telefon. Vi taler om, hvordan det går med at høre lyden i hjemmet, og hvad der opleves. I får  hjælp, hvis der er problemer med at lytte til lyden i hverdagen. Der aftales en ny tid til test.
 • Eleven kommer til test hver anden måned. Disse test viser, hvordan det går i forløbet. Der laves igen høreprøve, og testen med stemmegaflerne gentages. Herefter vurderes det, om forløbet udvikler sig som forventet, og jeg holder øje med, at alt kører efter elevens individuel plan. Den opfølgende test tager ca.1 time.
 • Vi får naturligvis også en snak om, hvordan udviklingen forløber samt måske vejledning til, hvordan udfordringer i hverdagen bedre kan lykkes.
 • Måske laves der læsetest, som løbende bliver gentaget.
 • Der vil være råd og vejledning, tips og ideer til, hvordan den enkelte elev kan motiveres til indlæring.
 • Det er de løbende test, som viser, om den forventede udvikling sker. Det er også testen, der er afgørende for, hvornår behandlingsforløbet er slut.
 • Hele behandlingsforløbet tager typisk mellem 7 – 9 måneder.

Prisen på det fulde behandlingsforløb inkluderer alle de test, der er behov for, lige så længe det ses, at der er en fremgang, og eleven er villig til at fortsætte.  Der er tale om ét uafbrudt behandlingsforløb.  Se priser

Høreprøven laves for at undersøge hørelsen

Til dette bruger vi et audiometer, som er et specielt måleudstyr, der kan måle hørelsen. Formålet med høreprøven er at finde ud af, om hørelsen er god, og om den er i balance. Det vil sige om hørelsen er lige skarp på begge øre. Hvis man hører meget forskelligt på højre og venstre øre, kommer hjernen hurtigt på overarbejde, når den skal modtage og bearbejde de lydinformationer, der sendes til hjernen via hørenerven.

Høreprøven undersøger hørelsen på forskellige frekvenser (Hz/toner) med forskellige lydniveauer (dB). Resultatet af høreprøven vises i et skema. Vi gennemgår resultatet af testen.

Læs mere om hvordan hørelsen fungerer.

Hørelsen bliver sjældent eller aldrig givet som forklaring på indlæringsproblemer – herved overser man en mulig forklaring

Med stemmegafler undersøges hvordan hørecenteret i hjernen modtager lyd

Jeg bruger stemmegafler for at finde ud af, hvordan lyden forplanter sig og opfattes af hørecenteret i hjernen. Jeg bruger 3 forskellige stemmegafler, som bliver anbragt bestemte steder på kroppen og hovedet. Eleven skal vise eller fortælle, hvordan svingningerne fra stemmegaflerne høres og mærkes. Elevens udsagn bliver tegnet på et skema. Når testen er færdig kan det aflæses, om der er behov for træning med lyd.

Ved de efterfølgende test i klinikken bliver det undersøgt, om eleven opfatter stemmegaflernes lyd anderledes. Testen vil vise, om hørecenteret i hjernen er under udvikling. Igennem behandlingsforløbet opleves fremskridt i blandt andet indlæring, læsning, stavning og ikke mindst selvværd.

Du er meget velkommen til at ringe og få en snak om dig selv eller dit barn i min telefontid på hverdage mellem 12.00 og 13.00. Du kan også lægge en besked på min telefonsvarer.