Lydterapi til børn og voksne

Kan du genkende disse udsagn hos dit barn eller dig selv?

 • Det er svært at læse.
 • Det er svært at huske og forstå det læste.
 • Det er svært at stave.
 • Det er svært at høre ordets lyd.
 • Matematik er svært.
 • Det er svært at koncentrerer sig i forbindelse med læring eller opgaver.
 • Det er svært at modtage en kollektiv besked.
 • Det er svært at høre hvad de andre siger.
 • Det er svært at følge med i skolen.
 • Det er i det hele taget svært at være i skolen – ”forstyr” eller ”dagdrømmer”
 • ”Det er for svært,” – ”det kan jeg ikke”, – ” jeg kan ikke finde ud af det”
 • Det er svært at høre og forstå det der bliver sagt.
 • Det er svært at være social i skolen, eller i andre relationer.
 • Det er svært at forklare og fortælle.
 • Jeg har ondt i hovedet – maven – har det dårligt – trist – ked – opgivende.
 • Jeg har mistet troen på mig selv.

Lydterapi hjælper mennesker, som har indlærings-, læse- eller koncentrationsproblemer.

Rigtig mange mennesker slås med indlæringsproblemer, det kan være medfødt så det er noget der har fulgt dig hele livet igennem. Måske er det opstået, fordi der har været udfordringer med ørene, gentagne mellemørebetændelse, eller væske i ørene, måske har der været dræn i ørene 1 eller flere gange.

Når hørecenteret har været belastet, og derfor ikke er blevet udfordret og  “trænet” tilstrækkeligt barneårene, kan det være en årsag til, at det nu har det svært fx. at høre ordets lyd. Der kan også være tale om følgevirkninger efter traumer, hjernerystelser og stress. Koncentrationen er en vigtig faktor når det handler om indlæring. Hvis hørecenteret i hjernen er konstant på overarbejde, er det ikke svært at forstå, at det kan være svært at modtage og arkiver læring.

Er disse udfordringer en del af hverdagen ?

 • Indlæringsproblemer
 • Ordblindhed eller måske ordblind (dysleksi)
 • Orddøv / lyddøv – kan ikke høre ordets lyd
 • Det er måske svært at høre og forstå.
 • Læseproblemer
 • Staveproblemer
 • Koncentrationsproblemer
 • Lydfølsomhed
 • Sanseforstyrelser  (ADHD, ADD, APD, HSP)

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) det betyder forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. I.flg. ADHD foreningen giver ADHD  problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

ADD (Attention Deficit Disorder) se ovenfor – uden hyberaktiv.

APD (Auditory Processing Disorder) Det betyder problemer med eller forstyrrelser i høreprocessen. Man kan også sige, at hjernen ikke kan forstå, alt det der høres, også selvom en høreprøve viser, at hørelsen er inden for normalområdet.

HSP (Highly Sensitive Person)  – Det betyder særligt sensitiv person, der tager alle indtryk dybere ind end andre. At være særligt sensitiv er ikke en sygdom men derimod et karaktertræk, som man bliver nødt til at acceptere. Det kan være meget udfordrende og anstrengende, men specielt omkring evnen til at koncentrerer sig kan lydterapi have en god virkning. På den måde kan det blive lettere at leve godt med at være sensitiv.

Begge diagnoser giver problemer med koncentration, at modtage og huske informationer og man bliver let distraheret. Det er vigtigt at pointere, at lydterapi ikke kan kurere ADHD, men det kan hjælpe på koncentrationen. En meget stor del af børn med ADHD oplever også en overfølsomhed overfor lyd. Det er ikke nødvendigvis, fordi de har dårlig hørelse, ofte er den i ubalance men bedre end normalt, de har derimod problemer med at skille baggrundslyde fra samtaler eller at koncentrere sig, når der er distraherende lyde i lokalet.

Lydterapi hjælper på lydfølsomhed

Lydfølsomhed kan afhjælpes gennem lydterapi, fordi man vendes til et hav af forskellige lyde i uforudsigelige mønstre. Lydterapi kan på den måde hjælpe folk med med at håndtere de mange sanse indtryk, man konstant udsættes for. Det giver en ekstra ro i hverdagen, hvor man er sværere at distrahere og mere koncentreret. Det er godt at behandle børn i en tidlig alder, da deres øre og hørecenteret i hjernen stadig er under udvikling. Rigtig mange ser en betydelig forbedring i deres indlæringsevne efter at have begyndt med lydbehandling.