Du har mulighed for at booke en tid til screening, som afklarer om lydterapi vil være en effektiv hjælp til dig eller dit barn - pris 300 kr,-

Lydterapi til børn og voksne

Kan du genkende disse udsagn hos dit barn eller dig selv?

 • Det er svært at læse.
 • Det er svært at huske og forstå det læste.
 • Det er svært at stave.
 • Det er svært at høre ordets lyd.
 • Matematik er svært.
 • Det er svært at koncentrere sig i forbindelse med læring eller opgaver.
 • Det er svært at modtage en kollektiv besked.
 • Det er svært at høre, hvad de andre siger.
 • Det er svært at følge med i skolen.
 • Det er i det hele taget svært at være i skolen – ”forstyrer” eller ”dagdrømmer”
 • ”Det er for svært,” – ”det kan jeg ikke”, – ” jeg kan ikke finde ud af det”
 • Det er svært at høre og forstå, hvad der bliver sagt.
 • Det er svært at være social i skolen eller i andre relationer.
 • Det er svært at forklare og fortælle.
 • Jeg har ondt i hovedet – maven – har det dårligt – trist – ked – opgivende.
 • Jeg har mistet troen på mig selv.

Lydterapi hjælper mennesker, som har indlærings-, læse- eller koncentrationsproblemer

Rigtig mange mennesker slås med indlæringsproblemer. Det kan være medfødt, så det er noget, der har fulgt dig hele livet. Måske er det opstået, fordi der har været udfordringer med ørerne som for eksempel gentagen mellemørebetændelse, væske i ørerne eller dræn i ørerne en eller flere gange.

Hvis hørecenteret har været belastet, og derfor ikke er blevet aktiveret og  trænet tilstrækkeligt i barneårene, kan det være årsag til, at det er svært at høre ordets lyd. Der kan også være tale om følgevirkninger efter traumer, hjernerystelser og stress. Koncentrationen er en vigtig faktor, når det handler om indlæring. Hvis hørecenteret i hjernen er konstant på overarbejde, kan det være svært at modtage og arkivere læring.

Er disse udfordringer en del af hverdagen ?

 • Indlæringsproblemer
 • Ordblindhed eller måske ordblind (dysleksi)
 • Orddøv / lyddøv – kan ikke høre ordets lyd
 • Udfordringer med at høre og forstå
 • Læseproblemer
 • Staveproblemer
 • Koncentrationsproblemer
 • Lydfølsomhed
 • Sanseforstyrelser  (ADHD, ADD, APD, HSP)

Mange af de elever, der gennemgår et træningsforløb med lydterapi, har

 • haft øreproblemer
 • haft dræn i ørerne en eller flere gange
 • været til talepædagog
 • svært ved at huske og forstå det læste
 • svært ved at deltage i undervisningen
 • manglende lyst til at læse og lave lektier
 • svært ved at formulere sig i tale
 • udtaleproblemer og stammer måske
 • hovedpine/mavepine og ulyst til skolen
 • lavt selvværd
 • svært ved at være social

Lydterapi hjælper OGSÅ mennesker med diagnoser som APD, ADHD, ADD og HSP

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) – omfatter forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Ifølge ADHD-foreningen giver ADHD  problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

ADD (Attention Deficit Disorder) se ovenfor – uden hyperaktiv.

APD (Auditory Processing Disorder) indebærer problemer med eller forstyrrelser i høreprocessen. Det betyder, at hjernen ikke kan forstå alt det, der høres, selv om en høreprøve viser, at hørelsen er inden for normalområdet.

HSP (Highly Sensitive Person)  – særligt sensitiv personer tager alle indtryk dybere ind end andre. At være særligt sensitiv er ikke en sygdom men et karaktertræk. Det kan være meget udfordrende og anstrengende, men specielt omkring evnen til at koncentrere sig kan lydterapi have en god virkning. På den måde kan det blive lettere at leve godt med at være sensitiv.

ADHD & ADD og træning med lyd

Begge diagnoser giver problemer med koncentration, at modtage og huske informationer og man bliver let distraheret. Det er vigtigt at pointere, at lydterapi ikke kan kurere ADHD, men det kan hjælpe betydeligt på koncentrationen. En meget stor del af børn med ADHD har også en overfølsomhed overfor lyd, det er ikke fordi de har dårlig hørelse, ofte er den i ubalance og bedre end normalt. Mennesker med ADHD og ADD har ekstra store problemer med at skille baggrundslyde fra samtaler eller at koncentrere sig generelt, jo flere lyde der er i lokalet svære bliver det, generelt kan det forklares ved at der er mange kanaler åbne på en gang, og derfor bliver der hurtig kaos i hovedet. Hvis øre og hjerne arbejder godt sammen afhjælpes nogle af de udfordringer er følger med disse diagnoser.

Lydterapi hjælper på lydfølsomhed

Lydfølsomhed kan afhjælpes gennem lydterapi. Det sker ved at hjernens hørecenter trænes til at udholde et hav af forskellige lyde i uforudsigelige mønstre. På den måde lærer hjernen at håndtere hverdagens mange sanseindtryk, og dermed bliver man langt mere robust i forhold til lyde. Det giver en ekstra ro i hverdagen, så man ikke så let bliver distraheret og forstyret og derfor har nemmere ved at koncentrere sig. Det er godt at behandle børn i en tidlig alder, da deres hørecenteret i hjernen stadig er under udvikling. Der er en betydelig forbedring i livskvaliteten og i deres indlæringsevne efter at have begyndt med lydterapi.