Du har mulighed for at booke en tid til screening, som afklarer om lydterapi vil være en effektiv hjælp til dig eller dit barn - pris 300 kr,-

Hørelsen er vigtig for læring

Hørelsen har en stor betydning i al form for indlæring

Der kan være mange årsager til, at man ikke kan høre, hvad der bliver sagt eller forstå en besked. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det godt kan skyldes, at hjernen ikke kan fange den information, som øret sender. Det er generelt et overset forklaring på problemet.

Hørelsen kan defineres som hjernens mulighed til at opfange lydens svingninger og evnen til at oversætte svingningerne til noget, hjernen forstår, nemlig ord.

Hvis en forældre eller skolelære oplever, at et barn ikke hører efter, eller ikke forstår en information, opfordres der måske til at få lavet en høreprøve hos ørelægen for at finde ud af, om hørelsen ligger inden for normalområdet, men i den forbindelse bliver det ikke undersøgt, hvordan hjernens evne til at lytte fungerer.

Det er unikt, at lydterapi på en simpel måde kan undersøge, hvordan hjernen hører lyden, og om der er brug for at træne hørelsen.

Urolige og forstyrrende børn

Mange af de børn, der forstyrrer i skolen, har svært ved at følge undervisningen. Det kan der være forskellige grunde til. En af de væsentlige grunde kan være, at eleven har svært ved at høre, forstå og huske det, der bliver sagt. Når der ikke er udbytte af undervisningen, giver det ikke mening at lytte. Eleven bliver derfor urolig og begynder måske at støje og forstyrre for at beskytte sig selv i en svær situation. Rigtig mange af disse børn oplever, at de ikke bliver forstået. De bliver derimod irettesat og får skæld ud. De mister troen på sig i forbindelse med læring.

Stille børn som måske dagdrømmer

Der kan være samme årsag til, at nogle elever bliver stille og dagdrømmer. Disse børen forstyrrer ikke og bliver derfor tit overset i en klasse med mange elever. Disse børn har brug for at få ekstra hjælp, som de ikke nødvendigvis får, og derfor kommer de ikke i gang med deres opgaver. De vil derfor tit gå med en oplevelse at, af det hele er for svært og give op.

Børn bliver misforstået

Det er synd for disse børn, at de bliver misforstået, fejltolket og får for lidt ud af undervisningen, bare fordi de har svært ved at høre præcis, hvad der foregår. Mange af disse børn bliver opfattet som irriterende – dumme – uintelligente eller uopdragne. Det er jo helt forkert, hvis det handler om evnen til at høre og modtage information.

Mange af dem, som bliver testet ordblind, har problemer med at høre ordet. Det kalder vi orddøv eller lyddøv. Det er ikke det samme som at være ordblind.

Hørecenteret kan trænes – og så sker der en god udvikling

Når man i lydterapi træner dagligt med at lytte til specielle lyde, får hørecenteret i hjernen lettere ved at modtage og bearbejde lydens information. Det bliver muligt at høre de fonemer, konsonant- og vokallyde, som ord består af, og dermed kunne høre, hvordan ord lyder og staves.

Når ordene bliver lettere at høre, bliver det muligt at lære og forstå.

Når hørecenteret bedre kan høre ordlyden, kan lydbilledet gemmes, og så bliver det også lettere at læse. Når det bliver lettere at læse, bliver det også lettere at forstå det læste. På den måde er det nu en positiv spiral, der bliver sat i gang.

Jeg hjælper omkring 100 børn og voksne om året og har arbejdet med lydterapi siden 2007.

Hvis du er villig til at træne dagligt, hjælper du dig selv for resten af livet.