Hørelsen er vigtig for læring

Hørelsen har en stor betydning i al form for indlæring.

Hvis det er svært at høre hvad der bliver sagt eller forstå beskeden, er det vigtigt at være opmærksom på, om du er i stand til at modtage ordets og dermed lydens information optimalt.

Der er desværre ikke meget opmærksomhed på, hvordan den enkelte elev er i stand til at registrerer det der bliver sagt. Begrebet orddøv bruges sjældent.

Hvis forældre eller skolelæren oplever at barnet ikke høre efter, eller ikke forstår information, opfordres der måske til at få lavet en høreprøve hos ørelægen, for at finde ud af om hørelsen ligger inden for normalområdet. Men der er desværre ikke nogle der undersøger hjernes evne til at modtage og bearbejde informationen. Det er meget vigtigt at samarbejdet imellem hørecenteret og øret fungerer godt, hvis disse 2 funktioner ikke samarbejder optimalt, vil det være svært at høre og/eller forstå information.

Urolige og forstyrende børn

Mange af de børn der forstyrer i skolen, har svært ved at følge undervisningen. Det kan der være forskellige grunde til, en af de væsentlige grunde er at eleverne har svært ved at høre, forstå og huske det der bliver sagt. Når der ikke er udbytte af undervisningen, giver det ikke mening at lytte. Eleven bliver derfor urolig og begynder måske at lave støj og forstyrer. Rigtig mange af disse børn oplever – at de ikke bliver forstået, de bliver irettesat og får skæld ud og det fremmer ikke processen.

Stille børn som måske dagdrømmer:

Andre elever bliver stille og dagdrømmer. Det er de samme årsager, men disse børen forstyrer ikke og bliver tit glemt i en klasse hvor der er mange elever. Disse børn har brug for at få ekstra hjælp til at komme igang med opgaver, og vil ofte gå med en oplevelse at,  af det hele er for svært, og måske med tiden opgive.

Børn bliver misforstået.

Det er synd for disse bøn at de bliver misforstået og fejltolket, fordi de har svært ved at høre præcis havd der foregår, og derfor får for lidt ud af undervisningen. Mange af disse børn bliver opfattet som “ikke kloge” – “dumme” – uinteligente eller u-opdaget. Det er jo helt forkert, hvis det handler ikke om manglende inteligens, men om evne til at høre og modtage information. Disse 2 funktioner har ikke noget med hinanden at gøre, men kan let blive forvekslet.

Hørelsen består af et samarbejde med øret og hjernens hørecenter.

Hørelsen kan defineres som hjernens mulighed til at opfange lydens svingninger og evnen til at oversætte svingningerne til noget vores hjerne forstår = ord.

Lydterapi træner hørelsen og hørecenteret i hjernen.

Formålet er at træne hørecenteret i hjernen og hørelsen, hermed bliver det lettere at høre og modtage læring. Alt hvad vi hører består af svingninger, som hjernen modtager fra det indre øre via hørenerven og herefter bearbejder i hørecenteret.

Hvis hjernens hørecenter er blokeret/ ikke samarbejder optimalt med indre øre, og derfor ikke modtager optimalt, er hjernen konstant på overarbejde. Når hjernen er på overarbejde får den svært ved at bearbejde den lydinformation der kommer fra hørenerven i det indre øre, og så får vi svært ved at lagre det lærte optimalt, det medfører at det er svært at huske det lærte.

Hørecenteret kan trænes – og så sker der en god udvikling

Når man træner dagligt ved at lytte til specille lyde, får hørecenteret i hjernen lettere ved at modtage og bearbejde lydens information. Når hørecenteret i hjernen begynder at arbejde bedre, bliver det lettere at høre. Det bliver muligt at høre de fonemer og formander som ord består af, og dermed får man mulighed for at høre hvordan ord lyder og staves.

Når ordene bliver lettere at høre, bliver det muligt at forstå den kollektive læring, fordi hjernen nu har mulighed for at høre og forstå og lagre det hele.

Når hørecenteret bedre kan høre ordlyden, kan lydbilledet gemmes, og så bliver det også lettere at læse. Når det bliver lettere at læse, bliver det også lettere at forstå det læste. På den måde er det nu en positiv spiral der bliver sat igang.

Mange af dem som bliver testet ordblind, har problemer med at høre ordet – vi kalder det orddøv eller lyddøv og det er ikke det samme som ordblind.

Når du træner med lyd forsvinder blokeringer til hjernens hørecenter og hørelsen bliver både stærkere og mere ens på højre og venstre øre = synkron hørelse.

I behandlingsforløbet opleves en betydelig fremgang i læse-/stave-færdigheder og matematik.

Man læser og staver bedre, husker det læste bedre, kan modtage kollektive beskeder, og selvværd og koncentrationsevnen øges markant.

lydbehandling kan være det skub, der giver en ny udvikling!

Jeg hjælper omkring 100 børn og voksne om året, jeg har arbejdet med lydterapi siden 2007. Hvis du er villig til at træne dagligt er der rigtig god hjælp at hente.